BDSMzaken


Copyrightverklaring BDSMzaken

Algemeen
De eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van BDSMzaken zijn auteursrechtelijk beschermd en voorbehouden aan BDSMzaken. Dat geldt voor alle informatie op de website, in de nieuwsbrieven en in de e-mails van BDSMzaken.

Alle publicaties die gedaan zijn door deelnemers van BDSMzaken blijven het eigendom van de betreffende deelnemer. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende de informatie te wijzigen, te exploiteren of verder te verspreiden.

BDSMzaken geeft onder de volgende voorwaarden toestemming voor het niet-commerciële gebruik van gegevens van de algemene delen van de website. Deze toestemming heeft dus geen betrekking op publicaties van deelnemers.

De volgende gegevens moeten duidelijk zichtbaar bij de overgenomen gegevens zijn geplaatst:
De tekst: © BDSMzaken
Het algemene e-mailadres van BDSMzaken: E-mail info@bdsmzaken.nl (Inclusief mailto-link)
De URL van BDSMzaken(inclusief hyperlink): https://www.bdsmzaken.nl

Bijvoorbeeld:
© BDSMzaken
E-mail: info@bdsmzaken.nl
https://www.bdsmzaken.nl


BDSMzaken geeft toestemming om de banners verkregen door BDSMzaken te kopiëren voor gebruik op websites, e-mails en nieuwsbrieven. Op bovenstaande verklaring is het Nederlandse recht van kracht. Geschillen hieromtrent zullen worden behandeld bij de arrondissementsrechtbank in Utrecht. BDSMzaken ® is een geregistreerde handelsnaam.